เอ.ที.ที. ทราเวล ATT TRAVEL บริการให้เช่ารถท่องเที่ยว รถโค้ช รถทัวร์ รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

เอ.ที.ที. ทราเวล ATT TRAVEL บริการให้เช่ารถท่องเที่ยว รถโค้ช รถทัวร์ รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ

คุณโต้ง
เอ.ที.ที. ทราเวล ATT TRAVEL
บริการรถทัวร์ รถโค้ชรุ่นใหม่ 52 ที่นั่ง (รถ2ชั้น8ล้อ)
งานทอดฐินสามัคคี ผ้าป่าสามัคคี ทัศนศึกษา ศึกษาดูงาน สัมนา
พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบ เช่น
TVจอแบน3เครื่อง, VCD, DVD, MP3, karaoke, ห้องสุขภัณฑ์....
พร้อมพนักงานขับรถผู้ชำนาญทาง และผ่านการอบรมมาอย่างดี
ประกันภัยชั้น 1
คุณโต้ง 081-9296421
คุณอ๊อด 085-2450318
http://www.facebook.com/#!/att.travel