" เปลี่ยนกระจกรถยนต์แล้ว งานไม่ดี อย่าเปลี่ยนดีกว่า "" ร้านกระจกรถยนต์ จ.แสงยนต์ 02-7113905 02-7113904 081-6574669!!!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

" เปลี่ยนกระจกรถยนต์แล้ว งานไม่ดี อย่าเปลี่ยนดีกว่า "" ร้านกระจกรถยนต์ จ.แสงยนต์ 02-7113905 02-7113904 081-6574669!!!

KITTI214
This post was updated on .
""  ร้านกระจกรถยนต์ จ.แสงยนต์ ""  จำหน่ายและติดตั้งกระจกรถยนต์  บริการทั้งในและนอกสถานที่ ( คิดค่าบริการตามระยะทาง )   อย่าดูแต่ราคานะ ให้ดูเนื้องานและฝีมือของช่างด้วย ถ้าไม่อยากผิดหวัง...   สนใจติดต่อและกรุณานัดหมายล่วงหน้าได้ที่ TEL"02-7113905  02-7113904  081-6574669  บ้านเลขที่ 14/1  ซอย ปรีดีพนมยงค์26  แยก พัฒนเวศม์1  ถนน สุขุมวิท71  เขต วัฒนา  กทม. ใกล้แยกคลองตันและแยกพระโขนง...  เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 8.30 - 17.00 น.  ทางร้านใช้กาวอย่างดีโยโกฮามาไทต์ในการติดตั้งกระจกรถยนต์... งานดี ราคาไม่แพง...